Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4
دارالترجمه رسمي برلين اين امكان را براي شما مشتريان گرامي فراهم نموده است تا سفارش ترجمه خود را بصورت آنلاين ارسال نماييد. ما خرسند خواهيم شد تا پس از بررسي سفارش، برآورد هزينه ترجمه و زمان تحويل آن را به شما ارائه دهيم. تعرفه هاي ترجمه حرفه اي بر اساس زبان، حجم، تخصصي بودن متن، و زمان تحويل متفاوت هستند.
شما براي دريافت برآورد هزينه و زمان تحويل ترجمه لازمست كه فرم زير را پر نماييد. لطفا در هنگام پر كردن فرم بخاطر داشته باشيد كه:
• فايل خود را (به هر فرمت ديجيتالي مانند doc - xls - pdf - html - txt - rtf و غيره كه باشد) پيوست نماييد.
• زبان مقصدي كه متن بايد به آن ترجمه شود را ذكر نماييد.
• مشخصات تماس خود را كامل وارد نماييد تا ما بتوانيم با شما تماس برقرار كنيم.
پس از تاييد شما، ما سفارش ترجمه را انجام داده، به فرمت مورد نظرتان براي شما ارسال مي نماييم.
 
نام:
آدرس:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
ایمیل:
زبان مقصد:
فایل:
فایل:
فایل:
فایل:
توضیحات: